Aktualności

31.12.2019 Cennik opłat w ZZO Korczów

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. informuje że od dnia 01.02.2020 roku obowiązuje nowy cennik opłat za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Do pobrania tutaj

12.12.2019 OGŁOSZENIE - Bezpłatna wymiana pojemników w mieście Biłgoraj

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Biłgoraju informuje, że w związku z wejściem nowych przepisów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów) dotyczących kolorów pojemników na odpady,

» czytaj więcej

29.11.2019 Cennik opłat w ZZO Korczów

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. informuje że od dnia 01.01.2020 roku obowiązuje nowy cennik opłat za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Korczowie.Do pobrania tutaj

30.07.2019 KOMUNIKAT

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju informuje, o uzysakniu przez Spółkę statusu Reginalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunlnych w załączeniu komunikat do pobrania tutaj

26.06.2019 OGŁOSZENIE

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje mieszkańców Miasta Biłgoraj, że w związku z przeprowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Targowa, Lubelska, Plac Wolności w Biłgoraju'' mogą wystąpić w godzinach popołudniowych zakłócenia w dostawie wody.

 

» czytaj więcej

23.05.2019 ZMIANA CENY ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Biłgoraju informuje, że od dnia 24.05.2018 r. obowiązuje ,,Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków'' zatwierdzona decyzją regulatora Wody Polskie Nr.LU.RET.070.1.19.2018 r. Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązujące w okresie od 24.05.2019 r. do 23.05.2020 r. do pobrania tutaj