Logo PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Biłgoraju

Logo BIP iBOK

Stacja Uzdatniania Wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zlokalizowany jest:

ul. Targowa 14 – ujęcie wody

ul. Krzeszowska 21 – oczyszczalnia ścieków

 

Zakład zajmuje się ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody mieszkańcom miasta oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Ujęcie wody powstało na początku lat sześćdziesiątych (1959-1962) i jako najstarszy element w systemie wodociągowym ulegało ciągłej rozbudowie w zależności od bieżących potrzeb.

Wodociągi biłgorajskie dostarczają od 1959 r. wodę ujmowaną z ujęć głębinowych
z pokładów czwartorzędowych, odznaczających się dobrą jakością, zawierającą jedynie ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu, które usuwane są w procesie technologicznym w zmodernizowanej w 2008 r. stacji uzdatniania wody (ul. Targowa). Uzdatniona woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Woda, z której korzystają mieszkańcy Biłgoraja jest wodą czystą, nie budzącą zastrzeżeń, co potwierdzają badania laboratoryjne wykonywane w zakładowym laboratorium jak też przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Woda surowa ujmowana jest za pomocą pomp głębinowych z 10 studni zlokalizowanych
w zlewni rzeki Biała Łada, a następnie tłoczona jest siecią rurociągów do stacji uzdatniania wody, gdzie poddawana jest procesom oczyszczania i uzdatniania. Po oczyszczeniu i uzdatnieniu woda magazynowana jest w zbiornikach wyrównawczych, skąd za pomocą zestawu pompowego tłoczona jest przez blisko 200 km sieci rozdzielczej wraz z przyłączami domowymi do 99% mieszkańców miasta. Podstawowym materiałem do budowy sieci wodociągowej jest PE i PVC, ponadto żeliwo, stal i azbest. Sieci wykonane z rur azbestowo-cementowych są sukcesywnie wymieniane. Struktura sieci wodociągowej w Biłgoraju jest mieszana, promieniowo-rozgałęźna. Głównym elementem systemu wodociągowego oprócz stacji uzdatniania wody jest główna magistrala wodociągowa
o średnicy 300 mm i długości 5,5 km biegnąca od ujęcia wody do południowych regionów miasta, wybudowana w latach 1981-1986.

Zakład rocznie dostarcza ponad 900 000 m3 wody. Praktycznie wszyscy odbiorcy są opomiarowani.

Spółka w latach 2007 – 2008 wykonała modernizację Stacji Uzdatniania Wody

( SUW ). Firma wykonawcza UNITEX w oparciu o wytyczne Inwestora wybudowała ciąg technologiczny uzdatniania wody bez potrzeby dozowania do niej jakichkolwiek związków chemicznych ( oczywiście poza etapem obowiązkowej dezynfekcji ).

Adres:

ul. Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj

Telefon:

tel. 84 688 18 52
fax: 84 688 18 47

Poczta elektroniczna:

sekretariat@pgkbilgoraj.pl

Sąd rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000119509
NIP: 9180000956
REGON: 950317448
NR BDO 000001357
Kapitał zakładowy: 30 521 500,00 zł
Bank PKO BP S.A. 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627

 

Na skróty:

» Zakład Wodociągów i Kanalizacji:
- wodociągi: 84 688 18 15
- kanalizacja: 84 688 18 16

» Zakład Ochrony Środowiska:
tel. 84 688 29 08 lub 84 688 29 20

» Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
tel. 84 688 29 03

» Dystrybucja gazu propan-butan
tel. 84 688 29 10

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju, ul.Łąkowa 13 informuje o możliwości przekazania informacji o petencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych za pośrednicywem:

  1. e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
  2. elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)

© PGK Biłgoraj sp. z o.o., Polityka Prywatności

Projekt i wykonanie Net Partners