Aktualności

12.05.2016 Połączenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Biłgorajskim Przedsiębiorstwem Społecznym Sp. z o.o.

PGK Biłgoraj

Celem połączenia obu podmiotów jest optymalizacja i uproszczenie struktury właścicielskiej, ułatwienie zarządzania i zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności.