Aktualności

01.07.2021 ZAKAZ ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Biłgoraju informuje, iż zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020 poz.208) zabronione jest wprowdzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

» czytaj dalej

30.06.2021 Ogólnopolski ranking Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej

Informujemy, że Nasze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. zajęło IX miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej za rok 2021. Do pobrania dyplom.

16.06.2021 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie –  Decyzją nr LU.RZT.70.162.2021.JB z dnia 24 maja 2021 roku, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Biłgoraj.Nowa taryfa obowiązuje od 24.06.2021 r. (pobierz)

Mapa dojazdowa do zakładów PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju

Zobacz mapę »