Historia

KALENDARIUM
najważniejszych wydarzeń w historii
Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju

 
1959 r. - utworzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Biłgoraju
1959 - 1962 r. - budowa układu wodociągowego wraz ze stacją uzdatniania
1963 r. - utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
1972 r. - uruchomiono mechaniczną oczyszczalnię ścieków przy ul. Krzeszowskiej
1974 r. - utworzono Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1975 r. - utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o/ Biłgoraj
1980 r. - przyjęto od Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno - Drogowego kopalnię wapieni w Żelebsku
1982 r. - oddano do użytku składowisko odpadów w Korczowie
1983 r. - oddano do użytku nową stację uzdatniania wody
1984 r. - podział WPGKiM Zamość i utworzenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1991 r. - uruchomienie produkcji wapna nawozowego w kopalni Żelebsko
1997 r. - utworzono Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
1998 r. - oddano do użytku nową mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków
2002 r. - oddano do użytku zmodernizowane składowisko odpadów w Korczowie
2003 r. - zaprzestanie produkcji wapna nawozowego i likwidacja Zakładu Górnictwa Kamiennego Żelebsko
2006 r. - oddano od użytku obiekty gospodarki osadowo - gazowej miejskiej oczyszczalni ścieków
2007 r. - Jubileusz 10 - lecia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w formie Spółki
2007 r. - Spółka uzyskała certyfikat zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 : 200 dla zakładowego laboratorium badań wody i ścieków
2007 r. - rozszerzenie działalności w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów o okoliczne gminy
2008 r. - oddanie do użytku zmodernizowanej miejskiej stacji uzdatniania wody
2009 r. - Jubileusz 50 - lecia przedsiębiorstwa

2009 – 2014 r. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich

2010 r. – oddano do użytku kompostownię odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych

2015 r.– modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

2016 r.– Utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2017 r. – oddanie do użytku III kwatery do składowania odpadów