Wykaz zasobów komunalnych

Wykaz zasobów komunalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju
Lp. Zasoby komunalne Gminy Miasto Biłgoraj
1. Konopnickiej 21
2. Korczaka 4
3. Korczaka 12
4. Kościuszki 2
5. Kościuszki 6
6. Kościuszki 28
7. Krzeszowska 19a
8. Lubelska 24
9. Łąkowa 15
10. Włosiankarska 7
11. Włosiankarska 9
12. Wola Mała 250
13. Wola Mała 250a
14. Zamojska 20
15. Zielona 134