Projekt POIiŚ- ,,Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju''

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje, że 25 maja 2017 roku podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju” w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Projekt obejmuje wykonanie zadań :

Modernizację systemu napowietrzania komór biologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju - realizacja w 2017 roku

Budowę 3,29 km sieci kanalizacji sanitarnej w os. Ogrody w Biłgoraju– realizacja w 2018 roku,

Modernizację 1660 mb kanału sanitarnego o średnicy Ø400 i Ø500 w ul.Krzeszowskiej i ul.Armii Kraków w Biłgoraju – realizacja w 2018 roku,

Całkowity koszt zadania 4 980 495,15 zł brutto, dofinansowanie 3 441 805,59 zł pożyczka z NFOŚiGW 440 000,00 zł i środki własne Spółki 167 377,46 zł.

 

  • roboty budowlane
  • roboty budowlane
  • roboty budowlane