Plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w PGK Sp z o.o. w latach 2021-2024

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Biłgoraju w latach 2021 - 2024. Do pobrania tutaj