Grupa Pielęgnacji Zieleni

Grupa pielęgnacji zieleni zajmuje się utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta Biłgoraj a w szczególności:

 • koszeniem trawy w parkach, skwerach i w pasach zieleni wzdłuż dróg;
 • koronowaniem drzew;
 • grabieniem liści;
 • pielęgnacją rabat z kwiatami;
 • zamiataniem chodników i ulic;
 • odśnieżaniem i uszorstnianiem, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów;

Grupa pielęgnacji zieleni dysponuje nowoczesnym sprzętem, pozwalającym na szybkie i sprawne wykonywanie powierzonych im zadań, takich jak: koszenie trawników, pielęgnacja drzew, krzewów, żywopłotów oraz rabat obsadzonych kwiatami, utrzymanie w czystości a w okresie zimowym odśnieżanie i uszorstnianie chodników, alejek, placów, parkingów, ścieżek rowerowych.

 • ciągnik PGK
 • ciągnik PGK
 • zamiatarka
 • zamiatarka
 • pojazd PGK