Laboratorium

Oczyszczalnia ścieków - laboratorium

Oczyszczalnia ścieków posiada laboratorium wykonujące badania jakości wody i ścieków, a więc wykonujące zadania związane z działalnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Położenie laboratorium na terenie oczyszczalni pozwala na wykonanie oznaczenia w każdym momencie trwania procesu oczyszczania ścieków, a nowoczesny sprzęt jakim dysponuje umożliwia uzyskanie natychmiastowych wyników niektórych parametrów. O wydajności oraz efektywności pracy laboratorium może świadczyć fakt iż od 1.02.2007r. posiada ono wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001. Do obowiązków laboratorium należy kontrola efektów oczyszczania i prowadzenia zadań monitorowania ścieków wprowadzanych przez zakłady przemysłowe. Laboratorium wykonuje analizy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne w zakresie wody i ścieków.

  • laboratorium oczyszczalni
  • laboratorium oczyszczalni