O Zakładzie

Zakład Ochrony Środowiska stanowi część Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju. Dysponuje nowoczesnym sprzętem, zapleczem a także bazą magazynowo – transportową. Zakład prowadzi działalności w zakresie:

 • transportu odpadów stałych i nieczystości ciekłych,
 • odbioru odpadów segregowanych,
 • unieszkodliwienia odpadów,
 • dzierżawy pojemników i kontenerów,
 • odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • odbioru zużytych baterii i akumulatorów;
 • odśnieżanie i uszorstniania chodników,
 • koszenia trawy i pielęgnacji terenów zielonych
 

Do transportu odpadów i nieczystości ciekłych Zakład Ochrony Środowiska dysponuje:  śmieciarkami,  samochodami do transportu odpadów w kontenerach, w tym dwa są dostosowane do wywozu nieczystości ciekłych,  samochodami do przewozu odpadów segregowanych,  pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do oczyszczania, odśnieżania i uszorstniania chodników,  zamiatarką uliczną oraz  ciągnikami.

W zakresie wywozu odpadów Zakład Ochrony Środowiska obsługuje kompleksowo miasto Biłgoraj a także następujące gminy: Biłgoraj, Tereszpol, Zwierzyniec, Księżpol, Frampol, Turobin, Goraj, Łukowa, Krynice.

W w/w gminach Zakład Ochrony Środowiska odbiera również odpady pochodzące z selektywnej zbiórki jaką każdy z mieszkańców może prowadzić w swoim domu poprzez zbieranie i gromadzenie odpadów w specjalnie przeznaczonych do tego celu różnokolorowych pojemnikach lub workach.

Prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka to jedna z kluczowych metod ograniczania ilości odpadów kierowanych na składowiska. Selektywna zbiórka odpadów jaką możemy prowadzić w naszych domach pozwala Spółce na skuteczniejszą i znacznie dokładniejszą segregację wtórną jaką prowadzi się w specjalnej sortowni. Wysortowane surowce wtórne zostają skierowane do specjalistycznych zakładów poddających je recyklingowi.

Selektywnie zebrane odpady powinny być umieszczone w następujących pojemnikach lub workach:

 • Pojemnik lub worek koloru niebieskiego
  - papier;
 • Pojemnik lub worek koloru żółtego
  - metale i tworzywa sztuczne;
 • Pojemnik lub worek koloru zielonego
  - szkło kolorowe;
 • Pojemnik lub worek koloru białego
  - szkło bezbarwne;
 • Pojemnik lub worek koloru brązowego
  - bio;
 • Pojemnik lub worek koloru szarego
  - popiół;
 • Pojemnik lub worek koloru czarnego
  - zmieszane odpady komunalne;

 

ZASADY SEGREGACJI

Do niebieskiego pojemnika lub worka na papier wrzucamy:

 • opakowania z paieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i ksiązki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i nczyń jednorazowych,
 • pieluch jednorazowych i podpasek.

Do żółtego pojemnika lub worka na metale i tworzywa sztuczne wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakretki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmatykach (np. szmponach, paście do zębów, dezodorantach) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminowe i stalowe puszki po napojach i sokach,
 • doniczki,
 • drobne metale np. kapsle, zakretki od słoików,
 • zabawki z tworzywa sztucznego lub metalu.

Wszystkie opakowania wyrzucamy  bez zakrętek, kapsli i zawartości.

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po olejach silnikowych i smarach,
 • części samochowoych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, AGD,
 • opakowań po środkach ochronny roślin,
 • styropianu,
 • pieluch jednorazowych i podpasek.

Do zielonego i białego pojemnika lub worka na szkło wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakawania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców),
 • opakowania szklane po pokarmie dla dzieci,

Wszystkie opakowania szklane wyrzucamy bez zakrętek, kapsli i zawartości!!!

Nie wrzucamy:

 • luster,
 • szkła okularowego,
 • ceramika, fajansu, kryształów,
 • porcelany,
 • doniczek,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • kineskopów,
 • termometrów,
 • zniczy,
 • szkła żaroodpornego.

Do brązowego pojemnika lub worka na bio wrzucamy:

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korzę drzew,
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.).

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • laków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych).

Do szarego pojemnika lub worka na popiół wrzucamy:

 • zimny popiół.

Do czarnego pojemnika lub worka na zmieszane odpady komunalne wrzucamy:

 • pozostałe odpady komunalne z wyłączeniem: odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, przeterminowanych lekarstw.

 

Zakład Ochrony Środowiska prowadzi działalność informacyjno – edukacyjną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów. W jej ramach prowadzone są w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia edukacji ekologicznej przez pracowników Spółki. Takie zajęcia są również prowadzone na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie lub na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Biłgoraju.

Zakład Ochrony Środowiska prowadzi pod patronatem i we współpracy z Burmistrzem Miasta Biłgoraj coroczną edycję konkursu zbiórki zużytych baterii dla wszystkich zainteresowanych szkół z miasta Biłgoraj.

 

KONTAKT

Biuro Zakład Ochrony Środowiska przy ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonej przez Zakład Ochrony Środowiska działalności można uzyskać pod numerem telefonu 84 688 29 08.

 • śmieciarka
 • śmieciarka
 • ciężarówka do przewozu kontenerów na odpady
 • beczkowóz