Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „LAMUSOWNIA”

PSZOK LamusowniaPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ulicy Krzeszowskiej 65B w Biłgoraju. Do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Biłgoraj mogą bezpłatnie dostarczyć własnym transportem odpady selektywnie zbierane, powstające w gospodarstwach domowych takie jak:

- papier,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- szkło,

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- bioodpady,

- odpady niebezpieczne (farby, kleje, przepracowane oleje, smary, detergenty, rozpuszczalniki, opakowania  po farbach, środki ochrony roślin, termometry rtęciowe),

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- świetlówki,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odzież i tekstylia,

- drewno,

- popiół pochodzący z palenisk domowych,

- odpady budowlane i rozbiórkowe z podziałem na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do pobrania poniżej.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
od wtorku do piątku w godzinach: 10.00 – 18.00
oraz w soboty w godzinach: 7.00 – 15.00

Więcej informacji można uzyskać pod numer telefonu 690 997 820.

 

 

  • PSZOK Lamusownia

Pliki do pobrania: