Projekt RPO - ,,Instalacja fotowoltaiczna w firmie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.''

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju informuje, że w dniu 21.02.2018 roku Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach RPO WL na lata 2014-2020.

Całkowity koszt projektu wynosi 323 764,24 zł. W ramach projektu dofinansowanych zostanie 55% kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z zawartą umową zainstalowane zostaną dwie mikro instalacje o mocy około 26,6 kWp na dachu budynku administracyjnego przy ul. Łąkowej oraz o mocy około 32 kWp na dachy budynku hydroforni przy ul. Targowej. Zadanie zostanie zrealizowane w III i IV kwartale 2018 roku.