Rekultywacja składowiska

REKULTYWACJA KWATERY I SKŁADOWISKA ODPADÓW W KORCZOWIE

Główne założenia rekultywacji

Składowiska odpadów po zakończeniu ich eksploatacji wymagają przeprowadzenia ich rekultywacji. Obowiązek ten spoczywa na firmie prowadzącej eksploatację składowiska, którą w przypadku składowiska w Korczowie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju. Działka nr. 1458/3 na której zlokalizowane jest składowisko odpadów w Korczowie w przeważającej części otoczona jest gruntami leśnymi. W z związku z powyższym, jako docelowy przyjęto leśny kierunek rekultywacji kwatery I składowiska.

Projekt rekultywacji obejmuje:

  • uformowanie wierzchowiny korpusu składowiska,
  • przygotowanie korpusu składowiska odpadów do pokrycia jego powierzchni warstwą rekultywacyjną,
  • wykonanie systemu odgazowania z pochodnią do spalania biogazu
  • wykonanie warstw rekultywacyjnych wraz z drenażem do odwodnienia zrekultywowanej kwatery,
  • zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów,
  • konserwację warstwy rekultywacyjnej.