Aktualności

01.09.2017 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w m-cu wrześniu

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Biłgoraju informuję, że w miesiącu wrześniu 2017 roku będą odbierane odpady wielkogabarytowe,zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,zużyte opony, meble itp. od mieszkańców: Miasta Biłgoraj, Gminy Biłgoraj, Gminy Zwierzyniec, Gminy Łukowa. Odpady będą odbierane w terminach określonych w harmonogramach wywozu nieczystości. Prosimy o wystawianie w/w odpadów przed posesję do godz. 7.00

31.07.2017 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PGK Biłgoraj

O G Ł O S Z E N I E

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju działając na podstawie art. 24, ust. 8, 9  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”  wchodzące w życie z dniem 1 maja 2017 r.

 

» czytaj więcej

28.02.2017 Inwestycje wodno-kanalizacyjne

PGK Biłgoraj

W ubiegłym roku oddane do użytku zostały nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wielu ulicach miasta m.in. Sitarskiej, Krzeszowskiej, Jagodowej, Wiśniowej, Morelowej, Szymborskiej, Wiejskiej, Mickiewicza i Partyzantów.

» czytaj więcej

28.02.2017 Inwestycja na składowisku odpadów w Korczowie

W grudniu ubiegłego roku zakończono pracę nad budową trzeciej kwatery składowiska odpadów w Korczowie oraz przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych i zbiornika przeciwpożarowego o pojemności około 250 m3.

» czytaj więcej

12.05.2016 Połączenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Biłgorajskim Przedsiębiorstwem Społecznym Sp. z o.o.

PGK Biłgoraj

Celem połączenia obu podmiotów jest optymalizacja i uproszczenie struktury właścicielskiej, ułatwienie zarządzania i zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności.