Harmonogramy wywozu odpadów

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW - 2024 ROK

 

Informacja dla firm obsługiwanych przez PGK Spółka z o.o. w Biłgoraju:

prosimy o wystawianie nieczystości stałych i odpadów segregowanych w terminach uwzględnionych w zawartych umowach.

Pliki do pobrania: