Taryfy i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie –  Decyzją nr LU.RZT.70.162.2021.JB z dnia 24 maja 2021 roku, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Biłgoraj.Nowa taryfa obowiązuje od 24.06.2021 r. (pobierz)

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – organ regulacyjny Decyzją nr LU.RET.070.1.19.2018.JB z dnia 23 kwietnia 2018 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Biłgoraj.Nowa taryfa obowiązuje od 24.05.2018 r. (pobierz)