Jakość wody

Informacja dotycząca przydatności wody od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju. Do pobrania tutaj

Informacja dotycząca jakości wody za 2019 rok.

Badanie fizykochemiczne wody - średnie stężenia substancji w wodzie pitnej w 2019 r .Do pobrania tutaj

Sprawozdanie z badań mikrobiologii. Do pobrania tutaj