Jakość wody

Informacja dotycząca jakości wody za 2021 rok.

Informacja dotycząca przydatności wody od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju. Do pobrania tutaj

Badanie fizykochemiczne wody - średnie stęzenie substancji w wodzie pitnej w 2021 r. Do pobrania tutaj

Obszarowa ocena jakości wody za rok 2021 od Państwoego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju. Do pobrania tutaj

Informacja dotycząca jakości wody za 2020 rok.

Obszarowa ocena jakości wody za rok 2020 od Państwoego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju. Do pobrania tutaj

Badanie fizykochemiczne wody - średnie stęzenie substancji w wodzie pitnej w 2020 r. Do pobrania tutaj

Informacja dotycząca przydatności wody od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju. Do pobrania tutaj

Informacja dotycząca jakości wody za 2019 rok.

Badanie fizykochemiczne wody - średnie stężenia substancji w wodzie pitnej w 2019 r .Do pobrania tutaj

Sprawozdanie z badań mikrobiologii. Do pobrania tutaj