Logo PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Biłgoraju

Logo BIP

Informacje

 1. Zgromadzenie Wspólników – najwyższy organ Spółki
 2. Rada Nadzorcza - jest stałym organem nadzoru i kontroli działającym zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i umową spółki oraz regulaminem zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

Składa się z 3 osób, w tym 2 przedstawicieli Gminy Miejskiej Biłgoraj i 1 przedstawiciela przedsiębiorstwa.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

 1. Leszek Borowiec - Przewodniczący
 2. Przemysław Bełżek - Z-ca Przewodniczącego
 3. Rafał Bednarz - Członek

Przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej jest Rafał Bednarz

Skład osobowy Zarządu:

 1. Andrzej Furmanek - Prezes Zarządu
 2. Grzegorz Dubiel - Zastępca Prezesa Zarządu
 3. Mariusz Wołoszyn - Członek Zarządu, Główny Księgowy

Zakłady i kadra kierownicza:

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Kierownik Janusz Raduj;
 2. Oczyszczalni Ścieków –   Kierownik Leszek Fusiarz
 3. Zakład Ochrony Środowiska - Kierownik Andrzej Klucha
 4. Składowisko Odpadów ZOŚ -  Kierownik Mirela Trościańczyk
 5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej –  Kierownik Marek Kowalik
 6. Dział Utrzymania Ruchu –  Kierownik Bogdan Różański
 7. Dział Służby Pracowniczej Ekonomiki i Płac - Kierownik Anna Jopek-Korniak
 8. Dział Księgowości Finansowej i Materiałowej -  Kierownik Małgorzata Cios
 9. Laboratorium  - Kierownik Teresa Przytuła
 10. Pełnomocnik Prezesa ds. Systemu Jakości - Leszek Sitarz

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju jest wielobranżowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej obejmującym zakresem działania dostawę wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów stałych i płynnych, unieszkodliwianie odpadów. Świadczy także usługi o charakterze komercyjnym w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi komunalny zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Biłgoraj i wspólnot mieszkaniowych oraz dystrybucji gazu butlowego.

© PGK Biłgoraj sp. z o.o., Polityka Prywatności

Projekt i wykonanie Net Partners