Aktualności

07.11.2018 UWAGA! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., uprzejmie informuje o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Biłgoraj z ulicy: Bankowej, Bohaterów Monte Cassino, Czerwonego Krzyża, Kopernika, Kościuszki, Knappa, Miodowej, Motorowej, Pocztowej, Pojaska, Poprzecznej, Puszczy Solskiej, Sikorskiego, Spokojnej, Św. Marii Magdaleny, Tarnogrodzkiej, oraz w Gminie Łukowa w miejscowościach: Kozaki, Osuchy, Podsośnina, Szostaki, Pisklaki, Borowiec, Głuchy, Szarajówka, a także w Gminie Księżpol w miejscowościach: Zawadka, Budzyń, Rakówka, Przymiarki, Marianka, Pawlichy, Stare Króle.

ODBIÓR ODPADÓW Z W/W ULIC I MIEJSCOWOŚCI PRZYPADAJĄCY NA 12 LISTOPADA 2018 R., ZOSTANIE ZREALIZOWANY W DNIU 15 LISTOPADA 2018 R.

 

14.06.2018 DNI BIŁGORAJA Z PGK SP Z O.O.

W dniach  9 i 10 czerwca 2018 podczas Dni Biłgoraja Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Biłgoraju wspólnie z Referatem Gospodarki  Komunalnej  Urzędu Miasta Biłgoraj zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne dla dzieci i młodzieży. W zamian za udział w zabawach dzieci otrzymywały atrakcyjne nagrody. Na stoisku można było zobaczyć wystawę „Drugie życie odpadów”. Każdy w zamian za przyniesiony drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mógł zrobić sobie zdjęcie w fotoekobudce. Akcję wsparł REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A  promując projekt „Działaj z imPETem”.Podziękowanie dla REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

28.05.2018 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – organ regulacyjny Decyzją nr LU.RET.070.1.19.2018.JB z dnia 23 kwietnia 2018 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Biłgoraj.Nowa taryfa obowiązuje od 24.05.2018 r. (pobierz)
 

16.04.2018 OGŁOSZENIE

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju przypomina mieszkańcom Miasta Biłgoraj, że w okresie od kwietnia do października w drugim terminie wywozu będą odbierane wyłącznie zmieszane odpady komunalne z pojemników oraz BIO w workach koloru brązowego.

03.04.2018 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w m-cu kwietniu

PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Biłgoraju informuję, że w miesiącu kwietniu 2018 r. będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble, zużyte opony z samochodów osobowych, ciagników i maszyn rolniczych o średnicy do 135 cm. nie pochodzące z działalności gospodarczej od mieszkańców : Gminy Księżpol, Gminy Frampol, Gminy Goraj, Gminy Turobin. Odpady będą odbierane w terminach określonych w harmonogramach wywozu nieczystości. Prosimy o wystawianie w/w odpadów przed posesję do godz. 7.00

20.12.2017 Harmonogram odbioru odpadów problemowych - zabudowa wielorodzinna

PGK Biłgoraj

Harmonogram odbioru odpadów problemowych do pobrania tutaj