Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą o Dostępności Cyfrowej Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych Podmiotów Publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz Ustawą o Zapewnianiu Dostępności Osobom Ze Szczególnymi Potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pgkbilgoraj.pl

Status pod względem zgodności
a) Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna ze standardami WCAG 2.0.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 28.04.2020 r. Oświadczenie zostało przygotowane przez wykwalifikowanego pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju, zweryfikowane zostało przy pomocy mechanizmu https://achecker.ca/checker/index.php.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy kontaktować się z Sekretariatem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju pod adresem sekretariat@pgkbilgoraj.pl.