Oferta pracy

2024.05.17

Ogłoszamy nabór na stanowisko: laborant, laborant- technolog w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

 

Wymagania:

-  wykształcenie wyższe  w zakresie inżynierii środowiska, ochrony środowiska, chemii, biologii lub pokrewne

-  doświadczenie wymagane na stanowisku związanym z wykonywaniem badań laboratoryjnych oraz mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków

-  umiejętność pracy w zespole

- znajomość podstawowej obsługi komputera oraz pakietu MS Office

- dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,

- odpowiedzialność za wykonywane zadania

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

- wykonywanie badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz analiz laboratoryjnych wody i ścieków

- pobieranie i transportowanie próbek wody, ścieków i osadów ściekowych do badań zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami i instrukcjami -sporządzenie roztworów, przygotowywanie odczynników zgodnie z obowiązującą dokumentacją,

- dbanie o czystość i porządek w laboratorium oraz o stan techniczny powierzonej aparatury i sprzętu laboratoryjnego w tym kalibracja oraz sprawdzanie urządzeń -nadzór nad prawidłową eksploatacją  oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, pracami remontowymi i konserwacyjnymi maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków

- nadzór nad dokumentacją

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: sekretariat@pgkbilgoraj.pl lub osobiście do siedzimy firmy ul. Łąkowa 13