INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ

2024.04.17

W kwietniu rozpoczynamy realizację zadania:

"Dostawa, montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dachach istniejących budynków na terenie ZZO w Korczowie o mocy 276 kW". Montaż instalacji to inwestycja w przyszłość Spółki generująca oszczędność energii, minimalizująca koszty funkcjonowania zakładu a tym samym koszty zagospodarowania odpadów.

Rozwijamy się dla lepszego jutra.

Wykonawcą jest firma Ekovo Sp. z o.o.