Wstępne konsultacje rynkowe

2024.03.21

„Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej i analiza możliwości zabezpieczenia p.poż. stref przyjęcia odpadów w hali sortowni ZZO w Korczowie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w zakresie zabezpieczenia p.poż.

Obiekt podlegający zabezpieczeniu zlokalizowany jest na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie - Korczów 199, gmina Biłgoraj

https://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/1032-wstepne-konsultacje-rynkowe-bdquomodernizacja-systemu-s