INFORMACJA

2024.02.14

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju informuje:

że od dnia 14.02.2024 r. postępowania prowadzone przez Spółkę o wartości do 130 000 zł oraz zamówienia sektorowe prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowalne w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odbywać się będą za pośrednictwem Platformy przetargowej pod następującym adresem:

https://pgkbilgoraj.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html