Odbiór choinek 2024

2024.01.12

Odbierane będą wyłącznie choinki naturalne pozbawione wszelkich ozdób. Drzewka należy wystawić przed posesje do godziny 7:00 w dniach wyszczególnionych
w harmonogramie. Natomiast w przypadku nieruchomości wielorodzinnych należy wystawić przy pojemnikach na odpady lub przy wiatach śmietnikowych.

Choinki z zabudowy wielorodzinnej odbierane będą w sposób ciągły.

 

Przypominamy, że  choinki można zostawić bezpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krzeszowskiej 65B.

Pliki do pobrania: