Uwaga!

2022.12.29

Nowe cenniki opłat od 01.01.2023 r. 

Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2023 r. nowy cennik opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów z działalności gospodarczych przez PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju. 

Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2023 r. nowy cennik opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków przez PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju.

Cenniki do pobrania poniżej. 

Pliki do pobrania: