Odbiór odpadów biodegradowalnych

2022.02.01

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość odpłatnego dodatkowego odbioru odpadów biodegradowalnych w każdy czwartek. Chęć przekazania odpadów należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej do Zakładu Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 84 688 29 08. Bioodpady powinny być wystawione w pojemnikach do godziny 7:00.

CENNIK ODBIORU BIOODPADÓW:

Pojemnik 1100 l - 100,00 zł. netto

Pojemnik 240 l - 30,00 zł. netto

Pojemnik 120 l - 15,00 zł. netto

Informacja do pobrania.