ZAKAZ ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

2021.07.01

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Biłgoraju informuje, iż zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020 poz.208) zabronione jest wprowdzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wzywamy do usunięcia nielegalnie podłączonych systemów odprowadzających deszczówkę do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Działanie takie jest niezgodne z prawem, i zgodnie z art. 28 ust. 4 w/w ustawy grozi za to kara ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Informujemy również, iż nielegalne podłączenie deszczówki do systemu kanalizacji sanitarnej może skutkować nie tylko karami wynikającymi z wykrycia nieprawidłowego odprowadzania deszczówki, ale również przy większych ulewach może dojść do zalania nieczystościami innych nieruchomości.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 w/w ustawy pracownicy ZWiK w Biłgoraju przystąpią do kontrolowania posesji w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli jest wyeliminowanie odprowadzania wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe, rury drenażowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Kontrole te odbędą się za pomocą między innymi tzw. zadymiarki.

 

                                                                                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                            Mariusz Wołoszyn