E-FAKTURA

2018.12.04

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Biłgoraju informuje, że przygotowało swoim odbiorcom ofertę wysyłania faktur drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, po uprzednim wypełnieniu oświadczenia zleceniodawcy o wyrażeniu zgody na otrzymywanie e-Faktury.

Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@pgkbilgoraj.pl, lub faxem na  numer 84 688 18 47, lub listownie na adres naszej Spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj. Oświadczenie pobierz