PRACA

2024.06.20

Stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

OBOWIĄZKI

- zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych w szczególności regulujących udzielanie zamówień sektorowych,
- przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- obsługa publikatorów BZP i platform zakupowych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,
- sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych wraz z archiwizacją,
- udział w pracach komisji przetargowych i procedurach odwoławczych, weryfikacja uczestnictwa w postępowaniach i analiza składanych ofert, prowadzenie korespondencji związanej z udzielanymi zamówieniami,
- monitorowanie zmian stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych,
- bieżące wspieranie komórek organizacyjnych poprzez pomoc w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, w szczególności przez wydawanie opinii w zakresie trybu postępowania, przygotowywanie projektów umów i zmian umów oraz projektów innych dokumentów związanych z udzielaniem przez jednostkę zamówień publicznych,
- proponowanie rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych,
- koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów,
- wnioskowanie o aktualizacje dokumentacji wewnętrznej dotyczącej zasad przeprowadzania zamówień publicznych,
- opracowywanie sprawozdań rocznych,
- wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

WYMAGANIA

Wykształcenie – preferowane wykształcenie wyższe, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w zamówieniach publicznych. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych. Umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce. Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej. Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office). Samodzielność, staranność i dokładność w działaniu oraz dotrzymywanie ustalonych terminów. Poszerzanie wiedzy i rozwoju umiejętności.

Mile widziane: Doświadczenie w pracy przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Znajomość Prawa budowlanego, prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Wymagane dokumenty: CV

Termin składania dokumentów: 24.06.2024 r.

Miejsce składania dokumentów: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, sekretariat lub elektronicznie na adres sekretariat@pgkbilgoraj.pl