Oświadczenie Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju

2024.04.18

Szanowni Państwo


        

W związku z publikacją postu na Facebooku kandydata na Burmistrza Pana Wojciecha Glenia w imieniu Spółki zmuszony jestem sprostować nieprawdziwe informacje podane w tym poście.

Obecność bakterii coli w ujęciu wody w miejscowości Okrągłe w Gminie Biłgoraj, w żaden sposób  nie dotyczy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Biłgoraju i nie ma związku z działalnością PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju. Publiczne insynuowanie takiej zależności jest głęboko niesprawiedliwe i pozbawione jakichkolwiek podstaw oraz godzi w poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Chcę podkreślić, że ujęcia wody w których stwierdzono obecność bakterii coli nie są powiązane z miejską siecią wodociągową. 

          Nie występują żadne „liczne nieprawidłowości” w działalności Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, które cytat „mogą prowadzić do katastrofy ekologicznej”. Od tygodnia trwają kontrole w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków spowodowane anonimowymi donosami kierowanymi do instytucji zewnętrznych sugerującymi właśnie możliwość wystąpienia takiej katastrofy. Z pewnością przypadkiem jest, że anonimowy donos  dotyczący rzekomych nieprawidłowości w oczyszczalni ścieków i zagrożeń mogących dotknąć mieszkańców Biłgoraja, skierowany do WIOŚ i Wód Polskich pojawił się w ostatnim tygodniu przed drugą turą wyborów samorządowych.  Nie sposób jednak nie zauważyć zbieżności między tym anonimowym donosem, a obecnym postem Pana Wojciecha Glenia. Zdumienie Spółki budzi, że Pan Wojciech Gleń publikuje nieprawdziwe informacje bez uprzedniego zwrócenia się do Spółki o wyjaśnienie.

           Na przestrzeni ostatnich lat Pan Wojciech Gleń wielokrotnie zwracał się do mnie z różnymi pytaniami uzyskując zawsze wyczerpujące informacje. Ma Pan nie tyko numery telefonów służbowych Spółki ale również mój numer prywatny. Cóż zatem stało na przeszkodzie żeby najpierw zadzwonić do mnie, a nie straszyć mieszkańców ryzykując wywołanie paniki. 

           Oświadczam z pełną odpowiedzialnością w imieniu Spółki, że woda dostarczana mieszkańcom Biłgoraja przez wodociąg miejski jest bezpieczna i nadaje się do użytku. Spółka posiada aktualne badania akredytowanego laboratorium potwierdzające, że dostarczana woda spełnia wszelkie parametry określone przepisami prawa.

 

         W załączeniu udostępniamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju z dnia 16.04.2024 r.

 

 

                                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                                            Mariusz Wołoszyn

Pliki do pobrania: