Logo PGK Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Biłgoraju

Logo BIP iBOK

Informacje

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie zlokalizowany jest na terenie Gminy Biłgoraj, w odległości około 6 km od centrum miasta Biłgoraj. Z trzech stron ZZO otaczają lasy a od strony zachodniej (w kierunku wsi Korczów) pola uprawne i łąki.

Teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest oświetlony, ogrodzony siatką metalową o wysokości 3,1 m, za którą znajduje się rów opaskowy, do ZZO doprowadzona jest energia elektryczna. W 2016 roku do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie doprowadzone zostało przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz wybudowany zbiornik przeciwpożarowy.

Powierzchnia całkowita Zakładu Zagospodarowani Odpadów to 9,71 ha, na tym obszarze zlokalizowane są trzy kwatery do składowania odpadów. Pierwsza o powierzchni 2,16 ha jest już zrekultywowana, była ona eksploatowana od 1985 r. do 2005 r.
Kwatera druga o powierzchni 1,32 ha eksploatowana jest od 2006 r. do chwili obecnej posiada uszczelnienie syntetyczno – mineralne zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami. W grudniu 2016 r. została zakończona budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte o powierzchni 1,59 ha na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Po zamknięciu kwatery drugiej oraz uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego będzie ona użytkowana.

Bardzo ważnymi obiektami znajdującymi się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie są: sortownia zmieszanych odpadów opakowaniowych, w której następuje rozdzielenie poszczególnych surowców wtórnych i przygotowanie ich do transportu do firm zajmujących się ich recyklingiem oraz kompostownia odpadów ulegających biodegradacji oraz osadów ściekowych.

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie stale prowadzony jest monitoring. Dzięki niemu bada się osiadanie powierzchni składowiska, wielkość odpadu atmosferycznego, skład wód podziemnych, objętość i skład wód odciekowych, a także emisję i skład gazu składowiskowego.

Adres:

ul. Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj

Telefon:

tel. 84 688 18 52
fax: 84 688 18 47

Poczta elektroniczna:

sekretariat@pgkbilgoraj.pl

Sąd rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000119509
NIP: 9180000956
REGON: 950317448
NR BDO 000001357
Kapitał zakładowy: 30 521 500,00 zł
Bank PKO BP S.A. 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627

 

Na skróty:

» Zakład Wodociągów i Kanalizacji:
- wodociągi: 84 688 18 15
- kanalizacja: 84 688 18 16

» Zakład Ochrony Środowiska:
tel. 84 688 29 08 lub 84 688 29 20

» Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
tel. 84 688 29 03

» Dystrybucja gazu propan-butan
tel. 84 688 29 10

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju, ul.Łąkowa 13 informuje o możliwości przekazania informacji o petencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych za pośrednicywem:

  1. e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
  2. elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)

© PGK Biłgoraj sp. z o.o., Polityka Prywatności

Projekt i wykonanie Net Partners